Børsnoteringen af Odico A/S

Den 2.juli oplevede vi i Danmark for første gang en robotvirksomhed blive børsnoteret. Der er tale om den fynske selskab Odico som erklærer at de vil revolutionere byggebranchen med deres robotteknologi. Indtil videre har de i hvert fald bevæget de danske aktionærer. Det indledende aktieudbud fra 11.-25.juni blev 3 gange overtegnet. Jeg tegnede (som privat person) 5.000 aktier for

8,80 kr. per aktie, men fik kun tildelt 1.068 aktier. Fredag 6.juli sluttede aktien i kurs 27 kr. – næsten en 3-dobling siden start. Her medio august står den i ca. 24 kr. Odicos koncept er følgende: Der skal stå en robot på hver byggeplads som skal overtage det besværlige håndarbejde som det er for snedkere hver gang de skal lave en ny forskalning (støbeform) af træ til støbning af et betonelement. På den måde kan man meget hurtigere og billigere lave nye betonelementer i alle mulige udformninger. Det vil kunne revolutionere arkitekturen fordi man ikke længere behøver at tænke i standard ”kasseformede” elementer hele tiden. Den kedelige moderne arkitektur skal igen tilbage til guldalderperioden omkring år 1900 hvor meget af nu dagens indre København blev bygget med masser af udsmykninger, stuk og ornamenter.

På billedet herover ses et nydesignet betonkompleks i Århus hvor gavlen ser krakeleret og hullet ud. Den nye teknologi giver mulighed for at gøre betonkonstruktionerne mere unikke, skræddersyede og ”personlige” uden at det bliver dyrt. Odico har hidtil kun deltaget i projekter på en slags konsulent basis hvor man lejede sin robotløsning. Nu vil selskabet gå ind i en egentlig produktion og salg af sin containerløsning med en ABB-robot udstyret med Odicos specielle hardware i form af skære- og fræsemekanismer og Odicos software speciel fremstillet hertil. Markedet er sandsynligvis enormt da byggebranchen altid synes at mangle håndværkere, ikke mindst faglærte som snedkere.

Det er en spændende forretningsplan. Men aktien handler også dyrt nu. Der var 10 mio. stk. aktier inden emissionen (fordelt på 3 stiftere og bestyrelsesformanden) og 13,5 mio. efter, idet 3,5 mio. aktier blev tegnet i emissionen. En kurs på 24 kr. svarer til at selskabet er vurderet til at være ca. 400 mio. kr. værd i dag. Det skal sammenholdes med en forventelig omsætning i regnskabsåret 2017/18 på 3,6 mio. kr. og et overskud på ca. 1 mio. kr. For de næste 2 år regnes med underskud og først i 2020/21 forventes et overskud på 15 mio. kr. før skat. Men indregning af skat, giver dette altså rundt regnet en P/E på ca. 40 for et regnskab 3 år ude i fremtiden med meget store usikkerhedsmargener (for nu at sige det mildt). En egenkapital på 2 mio. kr. inden emissionen, gør ikke nøgletallene mindre bekymrende. Dog har emissionen skyllet ca. 30 mio. kr. ind i likviditet og egenkapital. Men pris i forhold til egenkapital er stadig en faktor 12. En sammenligning med Teradyne Inc. – vor robotaktie i UPstream Porteføljen – falder ud til Teradynes fordel. Teradyne handler til godt det 3-dobelte af egenkapitalen. For det andet har Teradyne et sikkertog voksende overskud her og nu. Med en P/E på 16 på sidste års overskud, er Teradyne aktien tilsyneladende prissat helt uden hensyn til sin robotdivision som således er camoufleret bag ”paraplyselskabet”. Vel at mærke en robotdivision der ikke (blot) er ide på papiret i en lækker forretningsplan – men derimod en division som allerede nu vokser med over 50% om året, med høj overskudmargen og endnu højere kapitalforrentning. Så som tingene ser ud nu, taler de for at foretrække Teradyne aktien fremfor Odico aktien. Men samtidig holde øje med sidstnævnte der unægtelig har et meget spændende og interessant koncept. Når den første børseurofori har lagt sig, kan aktien sive betydeligt og måske komme tilbage til en rimelig pris. Historien med danske børsintroduktioner i de sidste årtier, har vist at det som regel går sådan – i bedste fald. Under alle omstændigheder viser denne udvikling i Odico aktien hvor stor interesse der er i markedet for robotaktier. Og med god grund: Vi er i en fase af roboternes historie hvor der findes på mange flere anvendelser af dem. Fra at være begrænset til store bilfabrikker, rykker de nu ud i alle tænkelige industrier, i byggebranchen, i service- og rengøringsbranchen, i landbruget, i social og plejesektoren osv. Det er som overgangen fra de store vandkølede mainframe computere i 60’erne og 70’erne til PC’en kom i 1981. Det er også i det lys UPstreams skift over mod robotbranchen for godt et år siden skal ses. Vi tror på et stort potentiale for investorer i denne branche.