UPstream Metoden

UPstream Porteføljen går efter de rette virksomheder uanset deres beliggenhed

Vores Investeringsstrategi bygger på 4 ideer:

  1. Selskabet skal investere i børsnoterede aktier ud fra en lang tidshorisont, minimum 3-5 år
  2. Selskabet investerer udelukkende indenfor grøn energi og elektrificering
  3. Selskabet skal altid søge det højeste risikojusterede afkast
  4. Pkt. 3) bestræbes gennem fokuseret investering på få aktier som der haves indgående kendskab til

Det er selskabets filosofi at risiko bedst begrænses ved ”skomager bliv din læst” princippet og ikke ved at sprede sig tyndt i alt mellem himmel og jord. Denne filosofi er inspireret af den legendariske amerikanske aktieinvestor, Warren Buffett, der normalt kun har 10-12 aktier i sin portefølje. Hans filosofi går i al sin enkelhed ud på at koncentrere sine investeringer på ekstraordinært gode virksomheder med en dygtig og ærlig ledelse. Her er nøglebegrebet at forstå den virksomhed man køber aktier i, jo mere man tænker over virksomhedens forretning, des større sandsynlighed for at man tjener på at være aktionær heri.

Følgelig er der kun 9 forskellige aktier i UPstream Porteføljen som således er fokuseret både mht. dette begrænsede antal og mht. punkt 2) ovenfor.

Derimod er UPstream Porteføljen ikke begrænset til nogen speciel geografisk region i verden men investerer i teknologivirksomheder til den rette pris med den rette ledelse, det rette produkt og den rette finasielle position hvorenten i verden de befinder sig.

Grundighed og Fokus

En Aktie optages først i UPstream Porteføljen når en udtømmende beskrivelse af virksomhedens forretningsområde, dens marked, dens konkurrenter og konkurerende teknologier foreligger. Ideen her er altså opbygning af holistisk og tilbundsgående viden og forståelse for de virksomheder der købes aktier i. Herunder førstehånds viden og forståelse for deres branche, deres marked, deres knowhow og deres processer. Forekommer denne ide triviel, er den dog kun i sørgeligt omfang efterlevet i de fleste investeringsforeninger med teknologitema. Dette indebærer som regel også et fysisk besøg ved virksomheden, om den så ligger i Kina.

Det er vores opfattelse at denne metode sammen med langsigtet perspektiv (mindst 3 år), er den bedste måde at begrænse risiko ved aktieinvestering på. Vi gør det ikke gennem at sprede midlerne tyndt som det ellers er kotume for professionelt styrede aktieporteføljer der ofte består af over 100 forskellige aktier. En sådan metode, mener vi, giver i bedste fald middelmådigt afkast.

Vi besøger de virksomheder vi investerer i – også i Kina.

Changzhou, Kina oktober 2008. Dansk Aktionærforening og UPstream Invest besøger Trina Solar fabrikskompleks. Bemærk: Busen vi her kører i er udelukkende drevet af solceller.

Ægte investering er langsigtet og bygger på grundlæggende viden om det man sætter penge i, ellers er det spekulation

Dyderne ved investering er på mange de samme som for iværksættere – mod til at gå først, beslutsomhed, vedholdenhed, uafhængighed og disciplin. Det er ofte ensomt at være først på banen men for at opnå bedre afkast end markedet må man finde undervurderede aktier og have modet til at gå ind selvom mediernes hylekor fremhæver alle de negative sider af virksomheden bag. Derefter må man holde den så længe den vedbliver med at være undervurderet selvom det kan vare årevis.