A.P. Møller går ind i ”kernekraft”

Ideen er egentlig udklækket af Danfoss-milliardæren Jørgen Mads Clausen der i mange år har spekuleret på om det varme vand i undergrunden ikke kunne bruges til energiforsyning. A.P. Møller Holding, med Mærsk-arvingen Robert Uggla i spidsen, satser nu stort på geotermi og er klar til at investere et 2-cifret milliardbeløb i at bore ned til det varme vand flere kilometer nede og pumpe det op. Der skal rigtig mange pumper til og det er vel også her elektroteknik virksomheden Danfoss kommer ind (de går med i projektet men det er APM der kommer med alle pengene).

Energitætheden i varmt vand er meget mindre end i olie. Den energi man kan få ud af 1 liter 90 grader varmt vand (som man skal bore 3 km ned i undergrunden for at få) svarer til under 1 % af energien i 1 liter olie. Derfor skal der altså pumpes mindst 100 gange mere varmt vand op end olie for at få den samme mængde energi. Men der er nu også meget mere varmt vand end der er olie. Interessant nok rubriceres geotermi som vedvarende energi og grøn omstilling. For egentlig er geotermi brug af kerneenergi. ”Kernekraftværket” ligger bare nede under jorden. Det er nemlig fra radioaktive henfald af især uran og thorium at Jordens indre henter sin varme. Man har længe vidst at det bliver varmere jo længere man kommer ind mod Jordens kerne.

Den intense industrialisering og kulminedrift i midten af 1800-tallet bragte den kendsgerning for dagen idet der blev gravet kulminer til mere end 1 kilometers dybde. En af samtidens mest berømte fysikere, den engelske Lord Kelvin, brugte dette til at forsøge at beregne Jordens alder. Tidligere videnskabsfolk som Johannes Kepler (hvis love vi stadig bruger til at beskrive planeternes bevægelser) satte omkring år 1610 ret uvidenskabeligt Jordens alder til 5.796 år (han har vist været inspireret af Bibelen). Men Kelvin gik naturvidenskabeligt til værks og tog udgangspunkt i at Jorden er som en kæmpe granitkugle der langsomt afkøles, således at de ydre lag er koldere end de indre. Han inddrog også viden om varmeledning for forskellige materialer. Han kom således frem til ca. 30 millioner år, hvilket stadig er en faktor 150 fra de 4,5 milliarder år vi i dag ved er Jordens alder. Hvor ved vi det fra? Det gør fra viden om urans og andre radioaktive stoffers halveringstid ligesom vi bruger

Kulstof-14 metoden til at bestemme biologisk alder. Kelvin skød i den grad under målet fordi man ikke før det 20.århundrede kendte meget til atomfysik og således var man heller ikke klar over at netop radioaktive henfald hele tiden forsyner Jorden med ”ny varme”. Men hvor kommer energien fra? Den kommer nemlig ikke fra Solen og derfor er det egentlig også vildledende at kaldet det for vedvarende energi. Derimod kommer energien (ligesom for atomkraft) fra de tunge grundstoffer (thorium og uran) som er ustabile og radioaktive og som Jorden fik i dåbsgave. I virkeligheden kommer energien altså fra en Supernova der eksploderede for 4,5 mia. år siden. Helt ny viden har dog vist at den også kan være kommet fra en kollision af 2 neutronstjerner. Men under alle omstændigheder er det påfaldende at man kalder geotermi for vedvarende energi mens den betegnelse for atomkraft, nok ville møde panderynker. For uran og thorium er jo ligesom olie og kul et råstof som der kun er en begrænset mængde af på Jorden. Mere om AP Møller Holdings geotermi projekt kan ses på: http://www.apmoller.com/wp-content/uploads/2018/06/FactSheetEnglish_20062018.pdf

For UPstream er denne nyhed dog især interessant fordi dette er endnu et eksempel på den megatrend elektrificering som vi investerer i. For geotermi er egentlig en anden form for varmepumper i stor stil. Pumper kræver stærkstrøm og powerchips og så er vi tilbage til virksomheder som Infenion som vi har i UPstream Porteføljen.