Mikroteknologi

Niels Bohr og Albert Einsteins kvantemekanik og relativitetsteori fra starten af det 20.århundrede skabte teoretisk grundlag for spaltning af atomkernen, for transistoren, LASERen, elektronmikroskopet osv.

Denne mikroteknologi vandt for alvor indpas i industrien efter 2.verdenskrig. I takt med udviklingen indenfor optik og fremkomsten af LASERen (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) i 60’erne og avancerede mikroskoper i 70’erne, opstod der for alvor en industri omkring denne nye teknologi der krydser elektronik (elektrisk strøm på lille skala) med optik (lys og anden stråling) og som følgelig kaldes elektrooptik. Med denne teknologi som fundament opstod en industri som først “spyttede” computere ud i milliontal, siden mobiltelefoner, fladskærme og digitalkameraer og i de næste 5-10 år vil det nok være solceller, lysdioder (LED) og avancerede lithium batterier i samme antal der står for tur.

Den nanoteknologi man hører en del om i dag er egentlig blot en forlængelse af mikroteknologien hvor man bliver i stand til at undersøge og kontrollere naturens byggesten på stadig mindre skala. Bemærk: Mikro betyder en milliondel (af en meter) mens nano betyder en milliarddel.

UPstream Invest anvender altså begrebet mikroteknologi som moderne teknologi der først er taget i industriel anvendelse efter 2.verdenskrig som en udløber af kvantemekanikken og relativitetsteorien der grundlagde den moderne naturvidenskab. Kvantemekanikken og relativitetsteorien åbnede for langt bedre forståelse af den mikroskopiske verden (det vi ikke kan se med det blotte øje) hvilket muliggjorde nye anvendelser som atomkraft, elektronik og fiberoptik – mikroteknologi.