Spørgehjørnet

Hvad er grøn elektrificering?

Med grøn forstår vi det som sparer på råstoffer og frugtbar landjord, herunder specielt fossile brændstoffer og CO2 udledning. Elektrificering forstås som at vor energiforsyning i stadig højere grad bliver baseret på elektrisk strøm i stedet for brændsel. Når elektriciteten baseres på rene energikilder som atomkraft og solceller, er den grøn.

Hvorfor skal man investere i grøn elektrificering?

Grøn elektrificering er det 21.århundredes svar på det 21.århundredes problemer – Udbredelsen af grøn elektrificering er nødvendig for at give hele jordens befolkning både velstand, rent vand og rent miljø. Alle moderne opfindelser som computere, internet, robotter, lasere, droner har elektricitet som energikilde og megatrends som urbanisering og automatisering kræver i langt højere grad elektricitet end olie.

I takt med at 3 milliarder mennesker i navnlig Kina og Indien i stigende grad kræver alt dette, vil udbredelsen af grøn elektrificering blive de næste 10-20 års megatrend ligesom IT var det i 80’erne og 90’erne og IT-aktier i denne periode i gennemsnit gav langt højere afkast end andre aktier.

Sidst men ikke mindst, er man også med til at drive en ny grøn bølge fremad mod en bedre og renere verden for vores børn. For der behøves enorme mængder kapital, hvis vi en dag skal nå visionen om at blive et samfund uafhængig af fossile brændstoffer. Som UPstream aktionær giver du dit bidrag hertil.

Hvad går min investering i UPstream aktien til?

Ved køb af UPstream aktien får du del i UPstream Porteføljen der består af 9 børsnoterede teknologivirksomheder indenfor grøn elektrificering. Du får del i virksomheder med god og tro ledelse, et godt produkt og som har vist at de gennem en længere årrække kan tjene penge og passe på dem. Er disse forudsætninger tilstede, må selskabet desuden meget gerne være både upopulært og underanalyseret da sådanne selskaber ofte kan købes til favorabel pris.

Højst 5% af din startinvestering går til interne driftomkostninger i UPstream Invest, uanset hvor længe du beholder aktien. Det kan vi garantere fordi:

  1. Der er ingen fast aflønning af direktør, personale eller lign. i UPstream Invest.

  2. Der er kun en bonus til direktøren hvis afkastet er over 6% p.a. målt fra stiftelseskursen på 1.050 kr. i 2008. Denne bonus er på 25% af dette merafkast.

Er det meget risikabelt at købe UPstream aktier?

Nej, tværtimod. For med UPstream aktien vil man typisk lægge et æg i en helt anden kurv end den man har hovedparten af sine investeringer i, nemlig dansk fast ejendom, danske aktier, danske obligationer (dansk job) etc. Derved kommer man udover en for sårbar afhængighed af en eventuel skarp nedtur i dansk økonomi. For UPstream Porteføljen er – grundet sine udenlandske og især kinesiske virksomheder indenfor grøn elektrificering – ikke så afhængig af finanskriser og boligbobler som primært rammer vestens forbrugsindustri.

Hvordan beskattes kursgevinster på UPstream aktien?

UPstream Invest er et investeringsselskab og UPstream aktien er en unoteret aktie. Som investeringsselskab er vi skattefrie men vores UPstream aktionærer betaler skat på kursgevinst der udregnes efter lagerprincippet og beskattes for private investorer som kapitalindkomst. Med skattereformen af 2009 er kapitalindkomsten blevet lempet kraftigt. F.eks. er satsen (for gevinst op til 40.000 kr. og 80.000 kr. for ægtefæller) højst 38,5% mod op til 60% tidligere.

Kan man købe UPstream aktier gennem sit eget selskab?

Ja det kan man, og her kan der vælges mellem 2 muligheder for beskatning. Dette enten efter lagerprincippet eller realisationsprincippet.

Vi anbefaler at køb gennem selskab drøftes med egen revisor

Kan man købe UPstream aktier for pensionsmidler?

Ja, for efter lovgivning af 2005, kan man også investere sine pensionsmidler i unoterede aktier. Her skal man dog minimum købe for 100.000 kr. og det må højst udgøre 20 % af ens samlede pensionsmidler. Dvs. man skal råde over pensionsmidler (arbejdsgiver- og/eller privattegnet) for minimum ½ million kr. Beskatning er for UPstream aktien 15% lagerbeskatning ligesom for børsnoterede aktier.

Hvordan kan jeg sælge mine UPstream aktier?

UPstream aktien kan handles frit selvom den ikke er børsnoteret. Som anført i selskabets vedtægter punkt 4.3 – 4.5 bistår selskabet ved salg af UPstream aktier og køber dem eventuelt selv tilbage. Da selskabets midler for langt størstedelens vedkommende er placeret i likvide børsnoterede aktier, er UPstream aktien også selv en rimelig likvid aktie.

Hvad får jeg af værdi med en UPstream aktie? 

Du behøver naturligvis ikke UPstream aktier for at investere i grøn elektrificering. Men det er en nem og overskuelig måde at gøre det på frem for selv at skulle ud og sprede sine midler tyndt på 10 forskellige aktier og følge med i hvert af disse selskaber. Med UPstream aktien får du desuden følgende fordele:

  • Man får glæde af den viden som stifterne i årevis har samlet om dette lovende felt. Gennem egen industrierfaring på hhv. 6 år som elektrooptikingeniør og 22 år som finansdirektør, utallige timer på internettet med opfindsomme søgninger grundig læsning af hjemmesider, internationale erhvervsaviser og stakkevis af årsrapporter. Vi kender derfor det felt, vi investerer i.

  • Da vi som investeringsselskab er skattefrie, kan vi følgelig handle aktierne i UPstream Porteføljen uden at tænke på beskatning af kursgevinster hvilket er en fordel du ikke har hvis du handler disse aktier som privatperson uden om UPstream Invest.