Studsvik AB frasælger sin division med affaldshåndtering

Studsvik frasælger sine fabrikker i Sverige og England som håndterer lavradioaktivt affald. Køberen er franske EDF der også efter alt at dømme skal stå for opførelsen af nye atomkraftværker i England (med delvis kinesisk finansiering). Majoriteten af aktierne i EDF er ejet af den franske stat.

Det endnu ikke færdigforhandlede salgsbeløbet er på 355 mio. SEK, hvilket indbringer Studsvik et overskud på 115 mio. SEK og et cash flow på 225 mio. SEK. Divisionen har en årlig omsætning på ca. 170 mio. SEK og havde i 2015 et underskud på 12 mio. SEK. Det forlyder i pressemeddelelsen at divisionen vurderes til at være teknologisk førende i verden og det kan være forklaringen på at Studsvik får en så god pris at det svenske selskabs aktier steg 52% onsdag d. 20 april.

Foruden denne division har Studsvik 2 andre, nemlig 1. konsulenttjennester mht. opførelse, vedligehold og nedrivning af atomkraftværker og 2. brændsel- og materiale teknologi som analyserer brændselspiller og højradioaktivt affald med bla. Software som Studsvik har udviklet. Disse 2 divisioner har større vidensindhold end den frasolgte og genererer også overskud, ca. 70 mio. SEK af en omsætning på ca. 800 mio. SEK i 2015. Begge disse divisioner oplever vækst i omsætning, pga. stigende efterspørgsel fra Mellemøsten og Kina. F.eks. spiller Studsviks viden en stor rolle når man skal vurderer hvor lang den forsvarlige levetid for et atomkraftværk er. For nylig besluttede man i USA at forlænge den anbefalede levetid fra 40 til 60 år. Den slags spiller en stor rolle for hvor profitabelt et atomkraftværk kan drives. For i de sidste 20 år vil værket som regel være fuldt afskrevet og da driftsomkostninger for atomkraft er små grundet den billige brændsel, vil der være basis for et lukrativt driftsresultat her.

Studsvik har i årene efter Fukushima ulykken i 2011 i Japan, kørt med store underskud særligt fra engangsnedskrivninger. Efter dette lukrative frasalg der peger i en helt anden og mere positiv retning, tyder det på at virksomheden endelig er ved at have kommet sig over chocket fra ulykken.

UPstream Invest ejer aktier i Studsvik således at vores beholdning heraf d.d. udgør 24% af UPstream Porteføljen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.