Trina Solar

Blandt Kinas 5 største producenter af solceller. Noteret på børsen i New York siden 2006. Grundlagt i 1997 og dermed den ældste af de store kinesiske solcelleproducenter. Jeg besøgte virksomheden i oktober og fik, ligesom de øvrige besøgende fra DAF, et overordentligt godt indtryk.

Trina Solar er Kinas svar på tyske Solarworld (indgår også i UPstream Porteføljen). De 2 selskaber har en del til fælles: De er begge veteraner på dette jomfruelige felt, de har begge modigt valgt at kun satse på krystalinske solceller og altså ikke på tyndfilm teknologien som eller har været meget “hot” i de senere år, de er begge vertikalt integreret (dvs. de har de fleste processer in-house) og endelig er de begge geografisk bredt funderet hvad angår afsætningsmarkeder for solceller.

Ligheden hører dog op hvad væksttempo angår for her nærker man for alvor forskellen på hvor hurtigt tingene går i Tyskland og i Kina. Således er Trina Solars omsætning vokset med hele 180% i 2008 og med en ny fordobling i 2009. Kapaciteten er ved at blive bygget og 80% af produkterne er angiveligt afsat for 2011. Overskuddet er vokset stærkt i takt med omsætning til og med 2009.

Til besvarelse af dette spørgsmål kan man starte med at notere at prisen på ren silicium falder markant for tiden i takt med at fabrikerne til dets udvinding er blevet mangedoblet i kapacitet over de sidste 3-4 år. Den flaskehals (mangel på ren silicium) der har hersket her netop i de år som følge af solcellebranchens explosive vækst er altså ved at blive løst. Tyndfilm teknologiens succes i samme periode beroede netop på at denne teknologi sparer ren silicium (ved kun at lægge en tynd film) men denne fordel relativerer sig nu efterhånden som silicium bliver en vare på linie med aluminium og i sidste ende måske på linie med glas. Således oplever altså især producenter af krystalinske solceller nu at kostprisen kan falde markant (udover de typiske 20% hver gang volumen fordobles) idet silicium råvaren for nuværende udgør ca. 40% af kostprisen på solceller. Set i lyset af finanskrisen er det bestemt tænkeligt at salgsprisen på solceller for 2009 og 2010 kan falde mere end kostprisen og at profitmargener kommer under stærkt pres og der sker en konsolidering i branchen hvor de svage skilles fra. Men i det scenarie står Trina Solar stærkt med høj profit margen i forhold til sine konkurenter og likvider nok til at modstå flere års underskud. I værste fald kan man blive nødsaget til at skrue ned for expansionen i mere kapacitet, men det er vel til at leve med.

Når denne downside er nævnt skal man ikke glemme potentialet i branchen når priserne på solceller er kommet tilstrækkeligt langt ned i forhold til olie og stålprisen.

Konkurrenter: Suntech, Yingli Solar, Solarworld, First Solar, REC etc.

Læs mere om Trina Solar på www.trinasolar.com og om solceller i denne brancheanalyse om solceller bragt i Aktionæren september 2007.

Trina Solar er noteret på børsen i New York under symbolet TSL.